Sparsam körning var kul

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sparsam körning var kul
Author Antonsson, Mikael
Date 2014
Swedish abstract
Vägtransportsektorn står för en betydande del av de totala utsläppen av miljöfarliga ämnen. Av koldioxidutsläppen är andelen cirka 30 procent. Fordonstillverkningen utvecklas för varje år med förbättrade motorer som släpper ut mindre andel avgaser. Men antalet transporter på vägarna ökar. Det finns därför ett behov av att utbilda chaufförer till att köra mer miljövänligt, inte låta motorerna gå på tomgång mm. I dag ställs krav på chaufförerna av buss och lastbil att de ska ha ett yrkeskompetensbevis (YKB) för att kunna fortsätta inom sitt yrke. Detta är ett steg i rätt riktning för en bättre miljö på vägarna. Bra utbildade chaufförer innebär dessutom lägre bränsle- och däckkostnader för åkeriet. Men förutom en direkt styrning från myndigheterna behöver chaufförerna även se ett ökat pengaflöde i börsen för att en förändring ska kunna ske. De bör få ta del av besparingarna för åkeriet. Jag är intresserad av vad åkare och chaufförer anser om denna extra yrkesförarutbildning. Speciellt intressant är det delmål som handlar om sparsam körning. Genom intervjuer med ägare till tunga fordon vill jag få fram en bild av vad branschen anser. Av resultatet framgår att YKB är accepterad. Ingen av de intervjuade önskade att utbildningen skulle försvinna som krav för yrkeschaufförer. Fem av sex håller speciellt fram avsnittet om sparsam körning som mycket bra. Eftersom YKB-utbildningen är ny krävs det fortlöpande undersökningar för att se om chaufförerna och åkeriägarna fortsätter att ha ett positivt synsätt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Eco-driving
fordonsprogrammet
sparsam körning
transportteknik
YKB
Handle http://hdl.handle.net/2043/17290 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics