Dokusåpor är en sport!(?) Ett bidrag till diskussionen av konceptet modern sport

DSpace Repository

Dokusåpor är en sport!(?) Ett bidrag till diskussionen av konceptet modern sport

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Dokusåpor är en sport!(?) Ett bidrag till diskussionen av konceptet modern sport
Author Svensson, Martin
Date 2014
English abstract
Sport is important in society. To better understand how sports influences the rest of society the purpose of this essay is to give a contribution to the discussion of modern sport. This study intends to investigate if the reality show MasterChef can be categorized as a modern sport. The method to investigate this is by participating in the reality show and observe the actual program. The study is based on Allen Guttmanns theories regarding modern sport. The results shows that MasterChef is not a modern sport because it's not fair and equal for all the participants. The conclusions of the essay is that modern sport is getting more focused on entertaining and therefore the fairness and equality is set to side. This leads to a discussion about modern sport and its entertaining versus fairness/equality dilemma, and the purpose of this essay is at its end.
Swedish abstract
Sport är en viktig del av samhället. Sport är så mycket mer än matcher och spel. Sport är integrerat i de sociala och kulturella kontexterna i vårt samhälle, människor identifierar sig själva och världen runt omkring sig med hjälp av sport – det är därför viktigt att studera sport. Då sport är viktigt att studera är det också viktigt att ha en diskussion kring hur konceptet modern sport bör tolkas, förstås, förklaras och hur det påverkar och är med i förändringsprocesser i samhället. Begreppet modern sport är i en ständig utveckling, vilket blir ett problem vid resonemang kring modern sport och samhällsprocesser. Uppsatsens syfte är att bidra till diskussionen av begreppet och konceptet modern sport. För att lösa syftet och problemet med uppsatsen kommer det genomföras en studie. Studien ska tolka om dokusåpan och underhållningsprogrammet Sveriges mästerkock kan kategoriseras som en modern sport. Metoden för att undersöka ifall Sveriges mästerkock kan kategoriseras som en modern sport är genom ett deltagande i dokusåpan samt en observation av det färdiga TV-programmet. Det teoretiska ramverk som kommer appliceras och användas vid tolkningen av dokusåpan är Allen Guttmanns teorier kring konceptet modern sport. Resultatet av studien visar att Sveriges mästerkock inte uppfyller sportens alla idiom. Dokusåpan kan inte kategoriseras som en modern sport. Slutsatserna av studien är att dokusåpan är på väg att upptas av sportens hegemoni men det finns moment som är orättvisa och ojämlika i dokusåpan, vilket gör att Sveriges mästerkock inte kan kategoriseras under begreppet modern sport. Andra slutsatser av studien indikerar att sportens behov av att underhålla blir större. Detta föranleder till en diskussion ifall sportens behov av underhållning förtrycker sportens grundläggande attribut jämlikhet och rättvisa. I och med denna diskussion fullföljs uppsatsens syfte - att bidra till diskussionen av konceptet modern sport.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject förändringsprocesser
Guttmann
jämlikhet
modern sport
Sveriges mästerkock
underhållning
rättvisa
Handle http://hdl.handle.net/2043/17304 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics