"Att se det jag inte ser" - Ett utvecklingsarbete på en förskola kring ett språkutvecklande arbete

DSpace Repository

"Att se det jag inte ser" - Ett utvecklingsarbete på en förskola kring ett språkutvecklande arbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Att se det jag inte ser" - Ett utvecklingsarbete på en förskola kring ett språkutvecklande arbete
Author Jensen, Angelica Yen ; Preston, Kelly
Date 2014
Swedish abstract
Detta är ett examensarbete som genomfördes som ett utvecklingsarbete på en förskola som ligger i Malmö. I detta utvecklingsarbete samarbetade vi med ett arbetslag, som bestod av två barnskötare och en förskollärare. Syftet med detta utvecklingsarbete var att studera samt försöka ge förslag till en utveckling av pedagogernas språkutvecklande arbetet. Detta syfte framkom då arbetslaget hade uttryckt sig till oss att de hade svårigheter i att ta sig vidare inom detta område, samt att se hur arbetet hjälper barnens språkutveckling. Våra frågeställningar under arbetet var “Hur ser det språkutvecklande arbetet ut hos arbetslaget på avdelningen Granen? Hur kan Granen arbeta vidare med sitt arbete inom språkutvecklande arbete? Hur kan vi hjälpa arbetslaget utveckla deras reflektionsarbete?” Vilka är arbetslagets uppfattningar om reflektionsmaterialet? Under utvecklingsarbetet så har vi använt oss utav den sociokulturella teorin, konstruktivismen och Donald Schöns tankar om reflektion som teoretiska perspektiv för lärande och tänkande. I studien använde vi oss utav metoderna aktionsforskning och intervjuer. I resultatet framkom betydelsen av att använda sig utav ett reflekterande arbetssätt både individuellt och inom arbetslaget. I och med att det framkom att arbetslaget behövde utveckla deras reflektionsarbete så skapade vi ett reflektionsmaterial med frågor, för att arbetslaget skulle få syn på det de inte ser, vilket arbetslaget sedan gav respons på.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject Arbetslag
Arbetssätt
Förskola
Reflektion
Utvecklingsarbete
Språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/17308 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics