Delaktighet och inflytande på IKT i förskolan - ur ett barns perspektiv

DSpace Repository

Delaktighet och inflytande på IKT i förskolan - ur ett barns perspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Delaktighet och inflytande på IKT i förskolan - ur ett barns perspektiv
Author Svensson, Anette ; Nilsson, Therese
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna studie har varit att undersöka barns perspektiv på delaktighet och inflytande kring Informations –och kommunikationsteknik (IKT). Studien grundar sig på en kvalitativ metod och empirin har samlats in på två olika förskolor där vi genomförde barnintervjuer med sammanlagt 10 barn. Studiens teoretiska ram är barndomssociologi och med hjälp av begrepp såsom barns perspektiv, delaktighet, inflytande, samt kompetenta barn genomförde vi vårt analysarbete. Resultatet visar att barnens delaktighet och inflytande kring IKT-verktygens användningsområde i förskolan är begränsad. Barnens erfarenheter kring IKT blir lämnade utanför förskolans verksamhet trots visad kompetens hemifrån. Regler och makt är ett stort hinder för barnen, men genom att synliggöra deras perspektiv kan delaktighet och inflytande bli möjligt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Barns perspektiv
delaktighet
förskola
inflytande
IKT
Handle http://hdl.handle.net/2043/17325 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics