Att läsa för att lära - pedagogers språkutvecklande arbete med högläsning och berättande i förskolan

DSpace Repository

Att läsa för att lära - pedagogers språkutvecklande arbete med högläsning och berättande i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Persson, Sofie
dc.contributor.author Karlsson, Linnea
dc.date.accessioned 2014-06-18T12:08:33Z
dc.date.available 2014-06-18T12:08:33Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/17328
dc.description Det har i stora internationella undersökningar framkommit att svenska skolbarns läs- och skrivförmåga försämrats alltmer de senaste åren. För att förbättra resultaten har fokus riktats mer mot förskolan och skolans tidiga år, detta för att de grundläggande förmågorna att kunna avläsa och förstå en text utvecklas under dessa år i ett barns liv, och det ingår även i en förskollärares uppdrag att främja barns språkutveckling och att lägga en viktig grund för barns fortsatta utveckling. En central del av detta arbete är att på ett lustfyllt sätt främja barnens progression mot en god språkförståelse och språkutveckling genom berättande och högläsning. Vi har valt att göra en kvalitativ jämförande studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer som innefattar en förskola med kultur som profil och en förskola utan någon uttalad profil för att undersöka deras arbetssätt och se om och hur dessa skiljer sig åt mellan förskolorna. Vi har använt oss av sociokulturell teori som teoretisk referensram för att analysera vår insamlade empiri. Vårt resultat visade att det inte fanns tydliga skillnader förskolorna emellan utan snarare pedagogernas arbetssätt emellan oavsett förskola. en_US
dc.format.extent 45 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Berättande en_US
dc.subject förskola en_US
dc.subject högläsning en_US
dc.subject kulturförskola en_US
dc.subject läsförståelse en_US
dc.subject språkutveckling en_US
dc.title Att läsa för att lära - pedagogers språkutvecklande arbete med högläsning och berättande i förskolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics