Högläsning i hemmet

DSpace Repository

Högläsning i hemmet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Högläsning i hemmet
Author Hörman, Linda ; Ström, Nina
Date 2014
Swedish abstract
Det har framkommit att allt fler svenska ungdomar inte kan förstå enkla ord och texter när de går ut grundskolan (Läsrörelsen 2013). Samtidigt läser allt färre föräldrar för sina barn varje dag (Läsrörelsen 2013). Vi tänker att det finns ett samband mellan föräldrars läsvanor med sina barn och barnens senare resultat i skolan. Vi har därför utfört en kvalitativ studie där syftet var att undersöka varför/varför inte föräldrar läser för sina barn och vilken utveckling föräldrar ser hos sina barn i samband högläsning. Syfte var även att undersöka varför barn tror att deras föräldrar läser för dem. Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer med barn och föräldrar som därefter analyseras utifrån teorier som bland annat rör samspel, det kompetenta barnet och barns utveckling i samband med högläsning. Vårt resultat visar att många av de tankar vi hade kring varför föräldrar läser och inte läser har visat sig stämma överens med resultatet. I resultatet kan det utläsas att föräldrar läser för sina barn för att de anser att läsning utvecklar ordförråd, fantasi och kreativitet. Resultatet visade även att barn tror att deras föräldrar läser för dem bland annat för att de ska lära sig eller för att de ska sova.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Barn, föräldrar, högläsning, samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/17331 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics