Mathematics and music

Details

Files for download
Icon
Music and Mathematics, ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mathematics and music
Author Thorbjörnsson, Sofia
Date 2014
English abstract
The purpose of the survey is to get an idea of ​​what mathematical activities thats being used and can be implemented in singing while at nursery schools in Sweden and if implemented in a way so that the children are working towards the goals of the curriculum. This is because much research suggests that much mathematics learning can take place during the singing moments / music lessons. Theory and research says that music can develop mathematics in children in many different ways. My method was to observe a time of singing at three preschools in a municipality and then interviewing the preschool teachers who held the singing moments. The results showed that teachers used a lot of math in time of singing as it is, some more aware of it than others. It was also shown that teachers believe that mathematics fit well with music. I can see what mathematical and musical activities that were carried out. My wish is that teachers should give children much mathematics skills during a time of singing. It is noticeable that there are math even if we do not lift it very much. Imagine then what happens when the teacher really think about doing it mathematically. What I particularly see in the results is that it is easy to get into math in singing moments and therefore think that we should take the opportunity to do so.
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om vilka matematiska aktiviteter som genomförs och kan genomföras under sångstunder på förskolor i Sverige och om de genomförs på ett sätt så att barnen arbetar mot målen i läroplanen. Detta eftersom mycket forskning tyder på att mycket matematikinlärning kan ske under sångstunder/musiklektioner. Teori och forskning säger att musik kan utveckla matematiken hos barn på många olika sätt. Min metod var att observera en sångstund på tre förskolor i en kommun och därefter intervjua förskollärarna som höll i sångstunderna. Resultatet visade att lärarna använde en hel del matematik under sångstunderna som det är, några mer medvetna om det än andra. Det visades även att pedagogerna anser att matematiken passar bra ihop med musik. Jag kan se vilka matematiska och musikaliska aktiviteter som genomfördes. Min önskan är att pedagoger ska ge barnen mycket matematikkunskaper under en sångstund. Det märks att där finns matematik till och med om vi inte lyfter det speciellt mycket. Tänk då vad som händer när pedagogen verkligen tänker på att lägga upp det matematiskt. Det jag i synnerhet ser i resultatet är att det är enkelt att få in matematik under sångstunderna och tycker därför att vi borde passa på att göra det.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject music
mathematics
singing
rythm
preschool
kindergarden
Handle http://hdl.handle.net/2043/17345 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics