Kommunal utveckling av E-tjänster: En kvalitativ fallstudie av Sambruksplattformen

DSpace Repository

Kommunal utveckling av E-tjänster: En kvalitativ fallstudie av Sambruksplattformen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kommunal utveckling av E-tjänster: En kvalitativ fallstudie av Sambruksplattformen
Author Andersson, Mats
Date 2005
English abstract
This paper studies the resons behind development of E-services in local governments. It is a qualitative case study of a collaboration called Sambruksplattformen.
Swedish abstract
Uppsatsen undersöker empiriskt orsaker till de e-tjänster som utvecklas av kommuner. Metodologiskt gemomförs studien med en kvalitativ fallstudie av ett samarbete mellan ett antal kommuner, där syftet är att samverka kring e-tjänsteutveckling. De teoretiska utgångspunkterna för studien är hämtade från förvaltningsteoretiska idealmodeller och en skola kallad Social Shaping of Technology, vilket är en teori som fokuserar på sociala omständigheters påverkan av och på teknikutveckling. Resultatet av studien pekar på att kommuner i val av e-tjänster och utvecklandet av dessa i första hand effektiviserar sin egen verksamhet och att det medborgarperspektiv som används retoriskt mer framstår som en god bisak. Undersökningen visar också på att näringslivet är en viktig aktör i utvecklingen, medan medborgaren lämnas helt utanför processen.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject E-tjänst
Kommunal utveckling
Kvalitativ fallstudie
Sambruksplattformen
Handle http://hdl.handle.net/2043/1735 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics