Vem bestämmer? - Barns rätt till förhandling om förskolans regelverk (Who decides? - The child's right to negotiate about the preschool rules)

DSpace Repository

Vem bestämmer? - Barns rätt till förhandling om förskolans regelverk (Who decides? - The child's right to negotiate about the preschool rules)

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem bestämmer? - Barns rätt till förhandling om förskolans regelverk (Who decides? - The child's right to negotiate about the preschool rules)
Author Svensson, Mikaela ; Leitis Jönsson, Eva
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka barns uppfattningar om förskolans regelverk sett ur barnens perspektiv. Vårt syfte kompletteras med frågeställningar om hur barn uppfattar regler, både de uttalade och outtalade, som finns på förskolan samt upplevelsen av att kunna påverka regelverket. Studien utgår från ett relationellt perspektiv och ur barns perspektiv. I tidigare forskning redogörs för relevant forskning och litteratur utifrån ämnesområdet. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med triangulering via observation och intervju för att belysa våra forskningsfrågor ur flera perspektiv. I studien har det ingått 19 barn (5-6 år) och tre pedagoger på en förskola. Studiens resultat visar på att barns uppfattning om möjlighet att påverka det regelverk som finns på förskolan är begränsade, men barnen visade tydligt på en vilja att få vara delaktiga.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Barnperspektiv
Barn som subjekt
Barns motstånd
Barns perspektiv
Barnsyn
Delaktighet
Inflytande
Kompetenta barn
Regler
Relationellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/17354 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics