Handdockans möjligheter som pedagogiskt redskap i sagans värld

DSpace Repository

Handdockans möjligheter som pedagogiskt redskap i sagans värld

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Handdockans möjligheter som pedagogiskt redskap i sagans värld
Author Westerblom, Louise ; Taha, Farah
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med studien är att få kunskap om hur och i vilka situationer handdockan används pedagogiskt för att fånga barnen in i sagans värld. Olika möjligheter och metoder på hur handdockan kan användas ska även påvisas. Det finns inte något bredare material vad gäller tidigare forskning om hur handdockan används genom sagan och arbetet har avgränsats till just det. Den teoretiska utgångspunkten är ur ett sociokulturellt perspektiv. Begrepp som mediering och literacy har använts för att analysera materialet. Metoderna är kvalitativa i form av två semistrukturerade intervjuer med pedagoger och fyra deltagande ostrukturerade observationer av barn i åldrarna 3-5 år. Resultaten visade att handdockan kunde användas som ett redskap för att fånga barns uppmärksamhet, engagera barnen i samspelet med handdockan och för att fantisera och skapa en lustfylld miljö. Barnen kunde fångas in i sagan genom att lyssna till, berätta, spela upp eller samtala om sagan. Slutsatsen är att genom handdockans utseende lockas barnen in i sagans värld när de lyssnar eller berättar själva. Kommunikationen och samspelet som skapas sker när barnen pratar med och via handdockan. Handdockans närvaro bidrar även till att öka barns språkliga- och kommunikativa förmåga och att utvidga deras fantasi i ett socialt samspel.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Fantasi
handdockan
literacy
mediering
sagan
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/17357 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics