"Miljön är viktigt, där vistas barn hela tiden" - En studie om förskolans inlärningsmiljö

DSpace Repository

"Miljön är viktigt, där vistas barn hela tiden" - En studie om förskolans inlärningsmiljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Miljön är viktigt, där vistas barn hela tiden" - En studie om förskolans inlärningsmiljö
Author Nilsson, Malin ; Darth, Sara
Date 2014
Swedish abstract
Studien har till syfte att ta reda på hur fem olika förskollärare tänker kring betydelsen av inomhusmiljön som främjande för barns lärande och utveckling. Frågeställningarna har besvarats med hjälp av en kvalitativ metod. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med fem förskollärare från fyra olika förskolor. Verksamhetens synsätt på barns inlärning har betydelse för vilka möjligheter som skapas för barnen att lära och utvecklas i sin förskolemiljö. Studien kommer benämna teorier utifrån det utvecklingspsykologiska forskningsfältet då dessa teorier har påverkat samhällets barnsyn. Studiens slutsatser visade på att miljön en viktig resurs i verksamheten. Den bör, enligt förskollärarna, vara föränderlig tillsammans med barnen. Det är även fördelaktigt om miljön erbjuder olika aktiviteter som gynnar det individuella barnets utveckling och lärande. Förskollärarna fick vid intervjun beskriva sin idealiska arbetsmiljö, vilket gav oss många intressanta svar. Deras olika perspektiv kan utveckla nya tankar och idéer till vår framtida yrkesroll som förskollärare.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Förskola, inlärning, miljö, meningsskapande, utveckling.
Handle http://hdl.handle.net/2043/17358 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics