EFFEKTEN AV FYSISK AKTIVITET FÖR SYMPTOM HOS INDIVIDER MED ADHD

DSpace Repository

EFFEKTEN AV FYSISK AKTIVITET FÖR SYMPTOM HOS INDIVIDER MED ADHD

Details

Files for download
Icon
EN SYSTEMATISK ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title EFFEKTEN AV FYSISK AKTIVITET FÖR SYMPTOM HOS INDIVIDER MED ADHD
Author Stenland, Jesper ; Svensson, Madeleine
Date 2014
English abstract
Background: Physical activity has been shown to have a positive impact for both mental and physical health. It may reduce psychological problems such as anxiety, stress and depression, and physical issues like high blood pressure, stroke and diabetes. Physical activity is now an increasingly accepted method to treat physical and mental disorders. Individuals with ADHD usually have problems with hyperactivity, impulsivity, attention, social behavior and cognitive abilities. Aim: To investigate the scientific literature for evidence about the effect of physical activity on symptoms in individuals with ADHD. Method: In this systematic literature review articles where found through the databases PubMed, The Cochrane Library, Web of Science, Science Direct and PsycINFO witch was later surveyed based on an assessment template. Results: Physical activity was perceived to have a positive effect for hyperactivity and attention problems and appeared to reduce the risk of social behavior problems in individuals diagnosed with ADHD. Furthermore, it was shown that regardless of frequency or extent of physical activity a positive effect was shown on cognitive abilities in individuals diagnosed with ADHD. Conclusion: The scientific literature shows that physical activity is likely to have a positive effect for a variety of symptoms in individuals with ADHD. However, further research on the subject is required.
Swedish abstract
Bakgrund: Fysisk aktivitet har visat sig ha en positiv effekt för både den psykiska och fysiska hälsan. Den kan minska psykiska problem som oro, stress och depression, samt fysiska åkommor som blodtryck, stroke och diabetes. Fysisk aktivitet är numera en allt mer vedertagen metod för att behandla fysiska och psykiska besvär. Individer med ADHD har vanligen problem med hyperaktivitet, impulsivitet, uppmärksamhet, sociala beteenden och kognitiva förmågor. Syfte: Att undersöka den vetenskapliga litteraturen för att få belägg för vilka effekter fysisk aktivitet kan ha för symptom hos individer med ADHD. Metod: I denna systematiska litteraturstudie återfanns via sökningar i databaserna PubMed, The Cochrane Library, Web of Science, Science Direct och PsycINFO artiklar som sedan granskades utifrån en bedömningsmall. Resultat: Fysisk aktivitet upplevdes ha en positiv effekt för hyperaktivitet och uppmärksamhetsproblem samt visade sig minska risken för sociala beteendeproblem hos individer diagnostiserade med ADHD. Vidare påvisades att oavsett regelbundenhet eller omfattning av fysisk aktivitet en positiv effekt för kognitiva förmågor hos individer diagnostiserade med ADHD. Konklusion: Den vetenskapliga litteraturen visar att fysisk aktivitet troligen har en positiv effekt för ett flertal symptom hos individer med ADHD. Dock krävs ytterligare forskning i ämnet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
attention problems
cognitive abilities
hyperactivity
impulsivity
physical activity
social behavior problems
fysisk aktivitet
hyperaktivitet
impulsivitet
kognitiva förmågor
socialt beteendeproblem
uppmärksamhetsproblem
Handle http://hdl.handle.net/2043/17371 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics