"Den är som ett bibliotek" En studie av hur gymnasieelever anser att deras användning av iPad har fungerat som ett alternativt verktyg i undevisningen.

DSpace Repository

"Den är som ett bibliotek" En studie av hur gymnasieelever anser att deras användning av iPad har fungerat som ett alternativt verktyg i undevisningen.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Den är som ett bibliotek" En studie av hur gymnasieelever anser att deras användning av iPad har fungerat som ett alternativt verktyg i undevisningen.
Author Levau, Sofia ; Millo-Tranmark, Gabriella
Date 2014
Swedish abstract
Abstrakt Levau Sofia & Millo-Tranmark Gabriella (2014). "Den är som ett bibliotek" En studie av hur gymnasieelever anser att deras användning av iPad har fungerat som ett alternativt verktyg i undervisningen. Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle. Problemområde: För tre år sedan beslöt en större yrkesförberedande gymnasieskola att införa iPad i undervisningen. Samtliga elever och lärare på de yrkesförberedande programmen fick tillgång till var sin iPad. Nu har tre år gått och den första kullen ”iPad-elever” tar studenten. I vår studie har vi fokuserat på hur iPad-plattan fungerat som ett alternativt verktyg för elever i behov av särskilt stöd. Vi uppfattade att dessa inte fått tillräckligt med utbildning eller stöd för att komma igång med användandet av sin iPad. Utifrån dessa förutsättningar började vi fundera över hur iPad-plattan fungerat för elever i behov av särskilt stöd. Syfte: Vårt syfte har varit att undersöka och belysa hur iPad-plattan har fungerat som ett alternativt verktyg. Våra frågeställningar är: • Hur har eleverna använt iPad i undervisningssituationer? • Hur har användandet av iPad fungerat som ett alternativt verktyg enligt elever? Teoretisk ram: I vår undersökning har vi utgått från Selanders och Kress (2010) teori design för lärande, som är ett analysverktyg för att förstå hur lärande skapas samt Puenteduras SAMR-modell . Vi har också använt oss av dilemmaperspektiv utifrån Nilholm (2007) för att belysa de svårigheter som elever i behov av särskilt stöd ställs inför. Metod: Med en hermeneutisk ansats har vi försökt få svar på våra frågeställningar genom att kombinera metoden ”stimulated recall” och intervju. Det innebär att vi filmat, observerat och samtalat med eleverna utifrån filmerna. Resultat och analys: Vi har presenterat resultatet och analysen utifrån ett övergripande område, användning och lärande, där vi även analyserat utifrån ett multimodalt perspektiv samt hur iPad-plattan fungerat som ett alternativt verktyg för elever med läs- och skrivproblematik. Vårt resultat visar att elever främst använder sin iPad till att skriva på, fotografera med och till att besöka olika sociala medier. Analys ur ett multimodalt perspektiv pekar på att eleverna inte använder iPad i ett utökat textbegrepp när de gör skoluppgifter eller när de redovisar dem. iPad-plattan används främst för att producera egna texter eller för att reproducera det som läraren säger eller skriver. Kunskapsbidrag: I vår undersökning har vi kommit fram till: • att iPad-plattan fungerat som stöd till vissa elever • att användandet av iPad inte varit till hjälp utan försvårat undervisningen för en del elever • att tillgången till sociala medierna påverkat eleverna under lektioner och vid genomgångar • att tekniken inte fungerat tillfredsställande • att såväl pedagoger och elever behöver vidareutbildning i hur man arbetar multimodalt Specialpedagogiska implikationer: Vårt resultat visar att några elever inte har fått tillräckligt med specialpedagogiskt stöd för att använda sin iPad. Inte heller har någon vägledning funnits för hur de ska hitta alternativa verktyg såsom appar. Det innebär att eleven inte kunnat få en individualiserad användning av sin iPad. Vi ser också i vårt arbete att specialpedagogens roll behöver vidareutvecklas. Specialpedagogen är en viktig handledare för ett arbete mot ett mer multimodalt arbetssätt. Nyckelord: alternativa verktyg, design för lärande, digital kompetens, iPad, läs- och skrivsvårigheter och multimodalitet
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 65
Language swe (iso)
Subject alternativa verktyg
design för lärande
digital kompetens
iPad
läs- och skrivsvårigheter
multimodalitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/17379 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics