Från bruket till Yarden : nordiska perspektiv på arbetarlitteratur

DSpace Repository

Från bruket till Yarden : nordiska perspektiv på arbetarlitteratur

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Från bruket till Yarden : nordiska perspektiv på arbetarlitteratur
Editor Jonsson, Bibi ; Nilsson, Magnus ; Sjöberg, Birthe ; Vulovic, Jimmy
Date 2014
Swedish abstract
I denna antologi uppmärksammas såväl äldre som nyare arbetarlitteratur från flera av de nordiska länderna. Dessutom anläggs en rad olika teoretiska och metodologiska perspektiv på arbetarlitteraturen. Snarare än att ge en samlad bild av den nordiska arbetarlitteraturen försöker antologin alltså visa upp denna litteraturs många fasetter och den mångfald som präglar forskningen om den.
Publisher Lunds universitet. Språk- och litteraturcentrum
Series/Issue Absalon;31
ISSN 1102-5522
ISBN 978-91-88396-32-7
Pages 284
Language swe (iso)
Subject arbetarlitteratur
nordisk litteratur
working-class literature
Nordic literature
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17385 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics