Stödverktyg för ett effektivare lärande av pathfinding-algoritmer.

DSpace Repository

Stödverktyg för ett effektivare lärande av pathfinding-algoritmer.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Stödverktyg för ett effektivare lärande av pathfinding-algoritmer.
Author Svensson, Staffan ; Sivervik, Emil
Date 2014
English abstract
Effective ways of learning algorithms is not always easy to come by, especially within computer science. Algorithms used in the field of artificial intelligence can often be very difficult to understand and may require a lot of effort to learn. This thesis tries to cover the possibility of streamlining the learning process of pathfinding algorithms by supporting the learning process with visual aid. The learning method that this thesis uses is a practical approach of learning pathfinding algorithms followed by visualization of said algorithms. The user is given the opportunity to implement four basic pathfinding algorithms including the possibility to construct and test their own. An application has been developed to facilitate the possibility of visualizing these algorithms. The study carried out in this thesis shows that it may be easier to understand pathfinding algorithms visually than with pen and paper where the user has to write the algorithms search-pattern step by step. The research performed in this thesis demonstrate that it would provide a more effective learning process if the user has access to an application that visually shows how a pathfinding algorithm works.
Swedish abstract
Effektiva lärosätt för algoritmer är inte alltid det enklaste att hitta. Algoritmer som används inom området för artificiell intelligens kan ofta vara svåra att förstå och ta lång tid att lära sig. Uppsatsen handlar om hur det kan vara möjligt att effektivisera lärandet av pathfindingalgoritmer genom att använda ett visuellt stödverktyg. Lärometoden som uppsatsen använder sig av är att genom en kombinationen av självimplementation och visualisering av pathfinding-algoritmer kunna öka effekten av dessa algoritmer. Användaren ges möjligheten att implementera fyra grundläggande pathfinding-algoritmer men även möjlighet att konstruera och implementera sina egna algoritmer. Studien som utförts i uppsatsen syftar åt att visa att det kan bli lättare att förstå pathfinding-algoritmer visuellt jämfört med till exempel med penna och papper, där dessa algoritmer ritas ut steg för steg. Studiens resultat visar att ett effektivare lärande kan uppnås om det finns en applikation tillgänglig som ger användaren ett visuellt stöd på hur en pathfinding-algoritm arbetar.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Pathfinding
Algoritmer
AI
Stödverktyg
Spel
Effektivisering
Lärande
Visuellt
Självimplementation
Handle http://hdl.handle.net/2043/17391 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics