Konsten att lyssna : didaktiskt lyssnande i skola och utbildning

DSpace Repository

Konsten att lyssna : didaktiskt lyssnande i skola och utbildning

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Konsten att lyssna : didaktiskt lyssnande i skola och utbildning
Author Adelmann, Kent
Date 2009
Swedish abstract
Av skolans styrdokument framgår det att tala och lyssna, läsa och skriva är centrala moment i elevernas språkutvecklande arbete. Och säkert kan både elever och lärare ge goda exempel på hur de målmedvetet använder och utvecklar förmågan att just tala, läsa och skriva. Däremot har de förmodligen svårare att förklara hur det konkreta arbetet kring aspekten lyssna ser ut. Som stöd för dagens lärare i svenska finns nämligen ingen tradition, ingen forskning, ingen litteratur, ingen begreppsapparat och inga kursplanemål eller betygskriterier för lyssundervisning och lyssutveckling. Konsten att lyssna behandlar ämnesaspekten Lyssna som receptionsdisciplin och lyfter fram den ur sin didaktiska icke-existens som ett språkligt redskap, jämbördig med undervisningsaspekterna Tala–Läsa–Skriva. För första gången får vi här beskrivningen av ett didaktiskt lyssnande med lysshistoria, lyssteori, lyssundervisning och lyssutveckling. Boken riktar sig främst till blivande och verksamma lärare i svenska samt handledare av olika slag i skola och utbildning, där lyssnande har en avgörande betydelse för coachning och lärande.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-03418-8
Pages 263 s.
Language swe (iso)
Subject lyssnande
reception
didaktik
dialog
empati
intertextualitet
retorik
rapporterat lyssnande
respons
tjuvlyssnande
uppmärksamhet
demokrati
lyhördhet
inlevelse
bedömning
styrdokument
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17399 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics