Listening management : lyssna för förändring

DSpace Repository

Listening management : lyssna för förändring

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Listening management : lyssna för förändring
Author Adelmann, Kent ; Appladahl, Mats
Date 2013
Swedish abstract
I USA är lyssnandeforskning etablerad sedan länge och har de senaste decennierna uppmärksammats på bred front, inte minst inom arbetslivet, där chefer insett att det finns pengar att spara genom effektiv kommunikation på alla nivåer. Och kommunikation kan bara vara effektiv om någon lyssnar. Och ännu effektivare blir den förstås om den som lyssnar dessutom lyssnar effektivt. Vi presenterar här en chefsbok för ett ledarskap i förändring. I vårt teknik-, samtals- och kommunikationsintensiva samhälle erbjuder Listening Management™ för första gången i Skandinavien en möjlighet att slimma kommunikationen genom att lyssna effektivt. Listening Management™ fungerar därmed som ett stöd för ett systematiskt, strategiskt och hållbart förändringsarbete. Eller med andra ord: Att lyssna möjliggör förändring, och förändring kräver lyssnande.
Publisher Tertulia books
ISBN 978-91-977473-6-3
Pages 89 s.
Language swe (iso)
Subject Lyssnande
Management
Kompetens
Ledarskap
Förhållningssätt
Lyssnarbeteende
Lyssnarvana
Respons
Effektivt lyssnande
Uppmärksamhet
Misskommunikation
Organisation
Kommunikation
Chef
Empati
Lyhördhet
Reception
Samtal
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17400 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics