CYBERWAR - Det virtuella kriget

DSpace Repository

CYBERWAR - Det virtuella kriget

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title CYBERWAR - Det virtuella kriget
Author Jusufovic, Almin
Date 2014
English abstract
The purpose of this paper is to explore the concept of cyber-war. Cyber-attacks pose major threats to infrastructure, computer systems and network-based services, according to previous research. But how threatening are these attacks? Should we fear that future wars will be virtual? Can a group of people with a few lines of code get control of our nation? To get a better understanding and be able to answer these questions, I have used previously published publications and have made a literature analysis. The analysis is based on a compilation and comparison of eight different publications. According to the research, cyber-war may be a future threat.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är bland annat att utforska begreppet cyber-war. Cyber-attacker utgör stora hot mot infrastrukturen, datorstyrda system och nätverksbaserade tjänster, enligt tidigare forskning. Men hur hotfulla är dessa attacker egentligen? Ska vi frukta att framtida krig blir virtuella? Kan en ond grupp av människor med några rader av kod få kontroll över vår nation? För att få en bättre förståelse och för att kunna svara på frågorna, har jag med hjälp av tidigare publicerade publikationer gjort en litteraturanalys. Analysen bygger på sammanställning och jämförelse av åtta olika publikationer. Enligt forskningen så tyder tecken på att cyber-war kan vara ett framtida hot.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Cyber-war
Cyber-threat
Cyber-attack
Cyber-terrorism
Virtuella Attacker
Cyber krig
Virtuellt krig
Cyber war
Cyber threat
Cyber terrorism
Handle http://hdl.handle.net/2043/17406 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics