Ett test av ett test- Rätten till staden

DSpace Repository

Ett test av ett test- Rätten till staden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ett test av ett test- Rätten till staden
Author Gyllner, Maria ; Molander, Eva
Date 2014
English abstract
The city we live in is for everyone. A shared public space which should be designed for our own best interest. We have established laws and rules to arrange and control our cities, but could it be that these laws sometimes have become counterproductive? Sometimes in frustration, other times for the pure joy of it, people have started to question these rules, and have taken the role of the planners into their own hands. Around the world, big and small, urban interventions have taken place. A rupture into the otherwise formally planned city. This has also been implemented into official planning processes, temporary projects to test out a new type of planning strategy. The aim of this paper is to look upon whether Malmö, as an innovative and progressive city, is open to these kinds of thoughts and if possible, as a private person, to ”hack” city planning by creating an urban intervention, through the opportunities that exists within the city regulations today? And if so, what would be the possibilities and challenges one would stumble upon?
Swedish abstract
Våra städer finns till för oss. I städerna befinner vi oss i ett gemensamt rum, ett rum som borde vara designat för vårt eget bästa. Vi har etablerat lagar och regler för att kunna planera och kontrollera våra städer men kan det vara så att dessa lagar har kommit att bli kontraproduktiva? Ibland i frustration, andra gånger av lekfullhet, har människor börjat ifrågasätta dessa regler och tagit planerarnas roll i sina egna händer. Runt om i världen har små och stora urbana interventioner uppstått, ingrepp i den annars konventionellt planerade staden. Dessa företeelser har numera plockats upp i den formella planeringen, tillfälliga projekt används för att pröva ut en ny typ av planeringsstrategi. Målet med den här undersökningen är att se på om Malmö, som en innovativ och progressiv stad, är öppen för denna typ av förändring. Är det möjligt för en privatperson att “hacka“ stadens planering genom att skapa en urban intervention, inom dagens regelverk? Och i så fall, vilka är de möjligheter och problem man kommer att stöta på?
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 113
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/17407 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics