Från objekt till tecken - en studie i rekvisita, naturalism och Tjechov

DSpace Repository

Från objekt till tecken - en studie i rekvisita, naturalism och Tjechov

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Från objekt till tecken - en studie i rekvisita, naturalism och Tjechov
Author Nyman, Jessica
Date 2014
Swedish abstract
Genom en teoretisk studie kombinerad med praktikbaserad empiri ifrån mitt praktiska arbete redogör jag i denna text för rekvisita som aktör och dess roll inom teater. Med de litterära undersökningarna inom naturalism och Tjechov-tradition och de praktiska erfarenheterna av att arbeta med rekvisita försöker jag ta fasta på vad rekvisita är och hur det används och har använts tidigare i Tjechovs pjäser.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject rekvisita
objekt
tecken
teater
naturalism
Tjechov
Stanislavski
Körsbärsträdgården
rekvisitör
semiotik
Handle http://hdl.handle.net/2043/17418 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics