Tintamaresken- en folklig verfremdung!

DSpace Repository

Tintamaresken- en folklig verfremdung!

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tintamaresken- en folklig verfremdung!
Author Björnsson, Hillevi
Date 2014
Swedish abstract
I en iterativ process i ett utforskande arbete undersöker jag om tintamaresken kan användas i fler sammanhang än inom den folkliga komiken. Genom litteraturstudium hittar jag en väg från den svenska bondkomiken till fjärmningseffekter i internationella teatertraditioner. Med hjälp av laborationer och kontrollexperiment prövar jag förhållningssättet och gestaltningar tillsammans med tintamaresken. Arbetet leder fram till begrepp och metoder man kan använda för att arbeta med tintamaresken i framförallt episk men också dramatisk teater.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject tintamaresk
Tintamaresque
tintamareskteater
tintamarre
bondkomik
commedia dell arte
fysisk teater
dramapedagogik
narren
clown
bouffon
mask
kuliss
brecht
verfremdung
lecoq
grotesken
bachtin
kasperteater
shakespeare
hamlet
gestaltning
sotie
sottie
episkteater
amatörteater
karneval
mälhammar
oreglia
uno myggan ericson
maskerad
dödsdans
dansemacabre
danse
macabre
mumin
moomin
emond
Handle http://hdl.handle.net/2043/17420 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics