Se mig, inte mitt beroende

DSpace Repository

Se mig, inte mitt beroende

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Se mig, inte mitt beroende
Author Bundgaard, Lovisa ; Eklund, Helena
Date 2014
English abstract
Background: Alcohol consumption is in the top ten of the factors that can cause various forms of disability and the third of avoidable causes of death. Previous research shows that nurses have a negative attitude to care for people with a substance abuse / dependence, and that patients who experienced a poor attitude are at greater risk of not completing their treatment. However, there was also research on health professionals with positive attitude towards people with substance abuse/dependence. Objective: To examine how people with an alcohol abuse/dependence experienced the care at the somatic clinic. Methodology: An empirical qualitative study based on nine interviews. Results: It was revealed three main categories and seven subcategories. All informants had experienced good treatment but there were also some who had experienced a poor attitude when they sought care. Factors affecting the response were journal entries from addiction centre, how one's own behaviour was, the nurse's personal attitude towards people with a substance abuse/dependence, if care was sought under the influence or sober.
Swedish abstract
Bakgrund: Alkoholkonsumtion ligger i topp tio av faktorer som kan orsaka olika former av funktionsnedsättning och på tredje plats av påverkbara dödsorsaker. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor var negativt inställda till att vårda personer med ett missbruk/beroende och att patienterna som upplevt ett dåligt bemötande löper en större risk att inte fullfölja sin medicinska behandling. Forskningen visade också att det finns vårdpersonal som är positivt inställd till personer med ett missbruk/beroende. Syfte: Att undersöka hur personer med ett alkoholmissbruk/beroende upplevt att de blivit bemötta när det sökt vård inom somatiken. Metod: En empirisk kvalitativ intervjustudie baserad på nio intervjuer. Resultat: Det framkom tre huvudkategorier och sju underkategorier. Alla informanter hade upplevt bra bemötande men det fanns även de som hade upplevt ett dåligt bemötande när de sökt vård. Faktorer som påverkade bemötandet var journalanteckningar från beroendecentrum, hur ens eget beteende var, sjuksköterskans personliga inställning till personer med ett missbruk/beroende, om vården söktes under påverkan eller i nyktert tillstånd.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject Alkoholmissbruk/beroende
Bemötande
Omvårdnad
Sjuksköterska
Upplevelser
Alcohol abuse/addiction
Attitude
Experiences
Nursing
Nurses
Handle http://hdl.handle.net/2043/17424 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics