Kunskap på tio veckor - En kvalitativ studie av fastighetsmäklarstudenters praktik / Knowledge in ten weeks - A qualitative study of the practice of real estate brokerage students

DSpace Repository

Kunskap på tio veckor - En kvalitativ studie av fastighetsmäklarstudenters praktik / Knowledge in ten weeks - A qualitative study of the practice of real estate brokerage students

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kunskap på tio veckor - En kvalitativ studie av fastighetsmäklarstudenters praktik / Knowledge in ten weeks - A qualitative study of the practice of real estate brokerage students
Author Lundberg, Pierre ; Persson, Oskar
Date 2014
English abstract
This essay deals with the perception of the mandatory practice of the real estate students in Sweden that must be accomplished to become a certified real estate agent. The goal is to investigate the matter through qualitative interviews with six students of Malmö högskola and three major employers in the Malmö area. Key areas that are scrutinized are the transfer of knowledge, employment and engagement. Our findings demonstrate that the general view of the practice within the real estate brokerage business is good and rewarding for both students and employers. The findings also show that there is a gap of knowledge between the theoretical education and the practice based education which is not fully covered. The obligatory ten weeks of practice may be considerd too short for a complete knowledge transfer to occur.
Swedish abstract
Studien behandlar vad sex studenter och tre arbetsgivare har för uppfattning och syn på praktiken en fastighetsmäklarstudent måste genomföra för att registreras som fastighetsmäklare. Studien behandlar också hur kunskapsöverföringen upplevs av såväl studenter som arbetsgivare. Syftet är att genom kvalitativa intervjuer utreda studenters och arbetsgivares uppfattning och syn inom centrala områden vad gäller en mäklarstuderandes praktik. Områden som behandlas är bland annat kunskapsöverföring och anställning. Vårt resultat visar att praktiken generellt uppfattas som positiv och givande ur både studenters och arbetsgivares perspektiv. Resultatet visar också att det kunskapsgap som finns vad gäller teoretiska kunskaper som studenten får genom skolan och den kunskap studenten får genom praktiken, inte täcks fullt ut. De tio obligatoriska veckorna är för korta för att en fullständig kunskapsöverföring ska ske.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fastighetsmäklare
Praktik
Practice
Real estate brokerage students
Fastighetsmäklarstudenter
Learning by doing
Knowledge
Kunskap
Utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17426 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics