Thailändska elevers upplevelser av svenska som andraspråk Möjligheter och hinder

DSpace Repository

Thailändska elevers upplevelser av svenska som andraspråk Möjligheter och hinder

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Thailändska elevers upplevelser av svenska som andraspråk Möjligheter och hinder
Author Kårefalk, Aroonwan
Date 2014
Swedish abstract
Aroonwan Kårefalk (2014) Thailändska elevers upplevelser av svenska som andraspråk Möjligheter och hinder (Thai students' experiences of Swedish as a second language Opportunities and obstacles). Malmö Högskola: Utländska lärares vidareutbildning ULV-projektet. Syfte med studien är att undersöka hur thailändska elever i åk 6-9 upplever svenska som andraspråk. Jag vill även undersöka möjligheter och hinder för thailändska elever att lära sig svenska som andraspråk. Resultatet ger en översikt av tidigare forskning om språkinlärning med hjälp av kvalitativa intervjuer ville jag se  Hur upplever thailändska elever undervisningen i svenska som andraspråk?  Vad finns det för hinder för thailändska elever att lära sig svenska?  Vad finns det för möjligheter för thailändska elever att lära sig bättre svenska?  Hur ska svenska lärare undervisa för att anpassa sin undervisning för thailändska elever? Resultatet visar att thailändska eleverna tycker att svenska som andraspråk är svårt för dem. Eleverna har också uttryckt vad som är svårt och lätt för deras inlärning. Dessutom har de fått säga vad de behöver för sin utveckling av språket. Resultatet har analyserat utifrån olika teorier inom språkinlärning och sociala aspekter av andraspråksinlärning. Ämnesord: Språkinlärning, Svenska som andraspråk, Thailändska elever
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Språkinlärning
Svenska som andraspråk
Thailändska elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/17434 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics