Language development in preschool by using fairy tales

DSpace Repository

Language development in preschool by using fairy tales

Details

Files for download
Icon
An examination of ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Language development in preschool by using fairy tales
Author Goussarova, Irina ; Rado, Svitlana
Date 2014
Swedish abstract
I vårt arbete har vi studerat hur pedagoger på förskolan arbetar med sagor för att främja barnens språkutveckling. I den första delen har vi beskrivit forskningsbakgrund. Där tar vi olika forskares synpunkter och åsikter om hur sagan användas för att utveckla barnens språk. Vi beskrev syftet med vårt arbete och bestämde problematiken som vi skulle arbeta med. I den andra delen redovisade vi vårt resultat utifrån våra genomförda intervjuer. Vi har använt oss av intervjuer för att få svar på de frågorna som vi var intresserade av. Vi besökte tre förskolor i två olika kommunen och intervjuade fyra förskollärare där. Vi ville få svar på frågorna i vilket syfte används sagan i förskolan, hur pedagoger arbetar med sagan och om sagan anses som ett viktigt hjälpmedel för att främja barnens språkutveckling. Vi samlade allt informationer från intervjuer, diskuterade och analyserade den. Informationen använde vi i vårt arbete. Sammanställningen av intervjuer visar att pedagogerna arbetar med sagan på olika sätt och använder sagan med olika syften, men alla är medvetna om att detta arbete främjar barnens språkutveckling. Förskollärarna påstår att samtal, diskussion efter läsning har en stor vikt. Stor roll spelar också bokval, bokutställning på avdelning och läsmiljön i allmänhet. Pedagogerna poängterar att en bra läsare spelar en stor roll och är som en förbild för barnen. Förskollärare tycker att använda kroppsspråk, varierar tonläget, visa bilder är ett betydelsefullt moment för barnens språkutveckling. Pedagogerna arbetar med sagan ett tema eller med enskilda sagor. Förskollärarna visade vad de är bra på och vad de ville förbättra i sitt arbete. Två av pedagogerna som hade intervjuer upptäckte att det var nyttigt att svara på våra frågor för att de fick tänka mer om hur man arbetar med sagor, fick analysera sitt arbete och hittade området som de skulle ändra eller förbättra.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject pre school
fairytales
language development at young age
Handle http://hdl.handle.net/2043/17435 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics