Det är är bara fantasin som sätter gränser

DSpace Repository

Det är är bara fantasin som sätter gränser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det är är bara fantasin som sätter gränser
Author Andersson, Robin ; Stigendal, Fredrik
Date 2014
Swedish abstract
Vårt examensarbete grundar sig på en undersökning om skolrasten. Elever (åk 1–5) och pedagoger på en skola fick i kvalitativa intervjuer svara på hur de ser på rasten, dess innebörd och betydelse. Undersökningen använder sig också av observationer insamlade av oss på plats i skolan. I vårt forskningsläge behandlas olika faktorer utifrån ett rastperspektiv, faktorer så som lek, social utveckling och demokrati. Elevernas beskrivningar av rasten betonar betydelsen av att de får vara fria och leka vad de vill; valfriheten är viktig för dem. Pedagogerna anser att det finns en outnyttjad potential i rasten, som mycket väl hade kunnat innehålla pedagogiskt styrda aktiviteter/lekar. Vår undersökning pekar på att skolrastens funktion kan bidra till ökad måluppfyllelse i skolans arbete och att eleverna leker eftersom det är socialt främjande. Vidare kommer vi fram till att rast under skoltid kan liknas vid en redan existerande verksamhet: fritidshemmets.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Skolrast
Lek
Social utveckling och Demokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/17437 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics