Dokumentation i förskolan

DSpace Repository

Dokumentation i förskolan

Details

Files for download
Icon
Examensarbete: ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dokumentation i förskolan
Author Persson, Jessica ; Maté, Lina
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare på en förskola i Skåne använder sig av dokumentation och om den används för utveckling av verksamheten. Vi har utgått från tre frågeställningar: Hur arbetar pedagogerna med dokumentation?, vad används dokumentation till och på vilket sätt anser pedagogerna att dokumentation utvecklar verksamheten. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod där vi fokuserar oss på semistrukturerade intervjuer med sex pedagoger. Det teoretiska underlagt för studien utgörs av en historik översikt över dokumentation, samt en genomgång av Reggio Emilia- pedagogikens syn på dokumentation. Vi kom bland annat fram till att pedagogerna på förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten då de kunde se vad som skulle behöva förändras och att dokumentationerna var ett bra hjälpmedel för att involvera föräldrarna och barnens intresse. Något som också var en viktig del i arbetet med dokumentationen på denna förskola var just reflektionerna, antingen pedagogerna gjorde dem med andra pedagoger eller med barnen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Dokumentation
Pedagogisk dokumentation
Reggio Emilia
Reflektion
Förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/17451 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics