"TV:n kommer att vara kvar" : barn och unga i ett nygammalt medielandskap

DSpace Repository

"TV:n kommer att vara kvar" : barn och unga i ett nygammalt medielandskap

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title "TV:n kommer att vara kvar" : barn och unga i ett nygammalt medielandskap
Author Persson, Magnus ; Sjöberg, Ulrika
Editor Carlsson, Ulla
Date 2014
Swedish abstract
I artikeln diskuteras barns och ungdomars mediebruk i termer av både tradition och förändring. Behovet av medie- och informationskunnighet lyfts fram som en allt viktigare fråga för unga människors möjligheter till delaktighet och demokratiskt inflytande.
Publisher Nordicom
Host/Issue Mediebarometer 2013;
Series/Issue MedieNotiser;1
ISSN 1101-4539
ISBN 978-91-86523-93-0
Pages 161-162
Language swe (iso)
Subject media- and information literacy
children and young people's media use
media ecology
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17478 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics