Barns utforskande av köksredskap i förskolan belyst ur ett tekniskt perspektiv

DSpace Repository

Barns utforskande av köksredskap i förskolan belyst ur ett tekniskt perspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns utforskande av köksredskap i förskolan belyst ur ett tekniskt perspektiv
Author Ahldin, Beatrice
Date 2014
Swedish abstract
Studien är kvalitativ och belyser barns erfarenheter och utforskande av köksredskap i förskoleköket utifrån ett tekniskt perspektiv, så kallad köksteknik. Dessutom belyses två förskollärares förhållningssätt och didaktiska inlärningstillfällen i relation till barnens delaktighet i köket och teknikdidaktik samt förskolkockens intentioner med barnens medverkan. Barnen filmas i köket och samtliga informanter intervjuas.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject artefakter
barn i kök
förskollärares förhållningssätt och didaktik
förskola
hem- och konsumentkunskap
teknik
Handle http://hdl.handle.net/2043/17480 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics