"Det känns inte värre än alkohol" En kvantitativ studie om ungdomars attityder till narkotikaanvändning

DSpace Repository

"Det känns inte värre än alkohol" En kvantitativ studie om ungdomars attityder till narkotikaanvändning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Det känns inte värre än alkohol" En kvantitativ studie om ungdomars attityder till narkotikaanvändning
Author Bengtsson, Elina
Date 2014
Swedish abstract
Sedan 1988 regleras allt bruk av narkotika i svensk lagstiftning. Trots detta finns en ökad nyfikenhet på narkotika bland svenska ungdomar och en fjärdedel av alla som döms för ringa narkotikabrott är mellan 15 och 20 år. Om vad som ligger bakom våra attityder till narkotikaanvändning råder det delade meningar, men i tidigare forskning är man överens om att de mest positiva attityderna finns bland ungdomar. Denna uppsats avser att genom en kvantitativ enkätundersökning undersöka hur ungdomars attityder till narkotikaanvändning ser ut i Norrköping, samt hur dessa attityder skiljer sig mellan olika bostadsområden. Som teoretisk utgångspunkt har Shaw och McKays teori om social desorganisation använts då denna tar upp hur ett områdes egenskaper kan påverka attityder och beteenden. Teorin jämförs också med resultaten i denna undersökning. Resultaten visar sammanfattningsvis att ungdomarna i Norrköping tenderar att ha en negativ inställning till narkotikaanvändning och att den sociala desorganisationen inte har någon betydande påverkan på denna inställning; ett resultat som går emot vad tidigare forskning visat.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
narkotika
narkotikaanvändning
Norrköping
social desorganisation
ungdomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/17483 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics