DEN PSYKISKA HÄLSAN OCH RISKFAKTORERNA FÖR ANSTÄLLDA MED OREGELBUNDNA TIDER - EN LITTERATURSTUDIE UR ETT FOLKHÄLSOPERSPEKTIV

DSpace Repository

DEN PSYKISKA HÄLSAN OCH RISKFAKTORERNA FÖR ANSTÄLLDA MED OREGELBUNDNA TIDER - EN LITTERATURSTUDIE UR ETT FOLKHÄLSOPERSPEKTIV

Details

Files for download
Icon
Kandidatuppsats
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title DEN PSYKISKA HÄLSAN OCH RISKFAKTORERNA FÖR ANSTÄLLDA MED OREGELBUNDNA TIDER - EN LITTERATURSTUDIE UR ETT FOLKHÄLSOPERSPEKTIV
Author Jusupovic, Zehra ; Lindqvist, Josefine
Date 2014
English abstract
Background: Mental illness has in recent years become an increasingly growing public health problem. Those most likely to suffer from mental illness are women, young, foreign-born and economically disadvantaged in combination with a weak social support. The mental illnes has also become more common in the labour market the last decades. Consequences of working irregular hours can lead to depression, anxiety, sleep problems, stress and problems with diet and exercise. Aim: To investigate the mental health among employees who work irregular working hours, and to find risk factors that has a negativ influence on the mental health. Method: Article search was made in PubMed Central and PsycInfo. The quality review was performed with a grading protocol. Results: Although depression and anxiety occurred among employees who worked with irregular hours, it was more common that sleep was the main factor for mental health. Other consequences that occurred in this kind of work was; stress, trouble with the diet and the social relationships as well as that absenteeism was found to be higher in this group. Conclusion: It’s difficult to say whether there is a correlation between working at irregular hours and mental health (depression/anxiety), or if it is the employee's personal factors that develop mental health. Consequences as; sleep, recovery, stress, diet and control at work are factors that can be
Swedish abstract
Bakgrund: Den psykiska ohälsan har under de senaste åren blivit ett alltmer växande folkhälsoproblem. De som löper störst risk att drabbas av psykisk ohälsa är kvinnor, yngre, utlandsfödda samt ekonomiskt utsatta i kombination med ett svagt socialt kapital. I arbetslivet har även den psykiska ohälsan kommit att bli allt mer vanligare de senaste decennierna. Konsekvenserna av att arbeta oregelbundna arbetstider kan leda till depression, ängslan, sömnproblem, stress och problem med kost och motion. Syfte: Att undersöka den psykiska hälsan bland anställda som arbetar med oregelbundna arbetstider samt att hitta riskfaktorer som påverkar den psykiska hälsan negativt. Metod: Artikelsökningen gjordes i databaserna PubMed Central och PsycInfo. Med hjälp av ett bedömningsprotokoll gjordes kvalitetsgranskning av artiklarna. Resultat: Även fast depression och ängslan förekom bland anställda som arbetar med oregelbundna arbetstider var det mer vanligt förekommande att sömn var den största faktorn till psykisk ohälsa. Andra konsekvenser som uppkom i denna form av arbete var bland annat stress, besvär med kosten och de sociala relationerna samt att sjukfrånvaron visade sig vara hög. Slutsats: Det är svårt att säga om det finns ett samband mellan att arbeta på oregelbundna arbetstider och psykisk ohälsa (depression/ångest), eller om det är de anställdas personliga faktorer som utvecklar psykisk ohälsa. Konsekvenserna som; sömn, återhämtning, stress, kost och kontroll på arbetet är faktorer som går att påverka genom arbetet, som kan leda till hälsovinster och produktionsvinster.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject oregelbundna arbetstider
skiftarbete
psykisk ohälsa
psykisk hälsa
depression
ängslan
sömn
Handle http://hdl.handle.net/2043/17484 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics