Perceived stress in adolescents - A literature survey / Tonåringars upplevda stress - En litteraturstudie

DSpace Repository

Perceived stress in adolescents - A literature survey / Tonåringars upplevda stress - En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Bachelor thesis, ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Perceived stress in adolescents - A literature survey / Tonåringars upplevda stress - En litteraturstudie
Author Wahlgren, Lisa ; Westrup, Ellinor
Date 2014
English abstract
Introduction: Stress and stress related diseases are pressing issues in today’s society. The proportion of stressed teenagers in Sweden are high. 30 % of girls in school year 4-9 and 23 % of boys at the same age indicates stress. 40 % of girls in school year 2 in high school indicates stress and 20 % of the boys at the same age. The reason for it is school related demands and homework. The aim: The aim of this study was to investigate if there is a gender difference in perceived stress in Sweden, Denmark and Norway among teenagers. Method: This study is a literature survey. Databases such as PubMed, PsycINFO, Sociological abstracts, Social Services Abstracts and Medline were used to find studies. To be able to choose studies with a high quality we used a grading template. Result: Both girls and boys indicate a high perceived stress. A higher proportion of girls than boys. Girls also indicated a higher level of demands from achievements and a lower degree of self-esteem. Conclusion: It is difficult to reach a conclusion about what impact the gender has on the teenagers’ health or lack of it, and how much that can be explained by biological factors. However, girls and boys have different expectations and demands of the society, which may create a higher level of stress amongst girls.
Swedish abstract
Bakgrund: Graden av självrapporterad stress bland tonåringar i Sverige är hög. 30 % av flickorna i årskurs 4-9 och 23 % av jämnåriga pojkar upplever att de är stressade. I årskurs 2 i gymnasiet anger nästan 40 % av flickorna att de är stressade och 20 % av pojkarna. Den största anledningen är prestationskrav i relation till skolan och hemuppgifter. Syfte: Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader mellan flickor och pojkars upplevda stress i åldrarna 13-19 år i Sverige, Danmark och Norge. Metod: Studien utfördes genom en litteraturstudie där artiklar sökts i databaserna PubMed, PsycINFO, Sociological abstracts, Social Services Abstracts och Medline. För att hitta studier med en hög kvalitet användes en graderingsmall. Resultat: Både flickor och pojkar upplever stress, men flickor till en högre grad. Flickor upplever även en högre grad av prestationskrav och en lägre självkänsla. Slutsats: Det är svårt att dra en slutsats om hur stor betydelse genus har på tonåringars hälsa och ohälsa och hur mycket som kan förklaras av biologiska faktorer. Det är dock mycket som pekar på att flickor och pojkar har olika förväntningar och krav på sig från samhället. Dessa krav kan vara orsaken till att flickor upplever en högre grad av stress än jämnåriga pojkar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject stress
teenagers
public health
gender
school
health and illness
hälsa och ohälsa
tonåringar
genus
skola
litteraturstudie
literature sturvey
folkhälsa
Handle http://hdl.handle.net/2043/17487 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics