Läraruppdrag och uppdragsgivare

DSpace Repository

Läraruppdrag och uppdragsgivare

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läraruppdrag och uppdragsgivare
Author Stormhed, Jerry
Date 2014
Swedish abstract
Lärarjobbet är idag så mycket mer än att enbart lära ut kunskap. I detta arbete gör jag några kvalitativa intervjuer med 5 stycken gymnasielärare för att ta reda på om de är medvetna om vad som står skrivet i läroplanen och om de utför sitt arbete i enlighet med denna. Förutom självaste kunskapsförmedlingen, står det i läroplanen att lärare även har uppgiften att ge eleverna social träning, förmedla demokratiska och mänskliga rättigheter, betygssättning osv. Läroplanen är det närmaste en arbetsbeskrivning som en lärare har. Min undersökning visar att lärarna frångår och följer inte läroplanen fullt ut. Detta sker inte på grund av något missförstånd kring vad som står skrivet i läroplanen, då det visar sig att de intervjuade lärarna mycket väl vet vad som står skrivet i den och vad som förväntas av dem. Anledningen till att de frångår läroplanen visar sig vara andra yttre omständigheter såsom tidsbrist, klasstorlek, administrativt arbete osv. Dessa yttre omständigheter kring lärarnas arbetssituation leder till att lärarna i vissa fall väljer att delvis frångå läroplanen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Läroplan
Uppdragsgivare
Styrdokument
Ämnesplan
GY 2011
Tidsbrist
Handle http://hdl.handle.net/2043/17493 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics