En studie om hur Sveriges ursprungsfolk representeras i läroböcker inom ämnet religion

DSpace Repository

En studie om hur Sveriges ursprungsfolk representeras i läroböcker inom ämnet religion

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En studie om hur Sveriges ursprungsfolk representeras i läroböcker inom ämnet religion
Author Löfborg Pettersson, Christina
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur samerna representeras i läroböcker. Hur framställs de beträffande genus, etnicitet, religion, kultur och historia? Tolv läroböcker har valts ut till undersökningen och analyserats med hjälp av de tidigare studier som presenteras i den här uppsatsen. Anledningen till att jag valde det här ämnet är att jag innan skrivandet inte visste så mycket om samerna. Jag hade en uppfattning att det överlag är dåliga kunskaper om samer hos både lärare och elever. Jag ville se vad de läromedel som jag valde ut innehöll samt hur det framställdes. Var det så att samerna framställdes som exotiska i böckerna och på grund av detta generade i en ”vi och dem” syn. Uppsatsens undersökning utgår från tolv läroböcker för grundskolans senare år där författarna tar upp ursprungsfolket samerna. Detta ligger till grund för den läromedelsanalys på vilken jag har byggt uppsatsen. Resultatet är uppdelat i sex delar. Läroböckerna analyseras med hjälp av tidigare forskning i resultatdelen, för att kunna diskuteras senare i diskussionsdelen. Det som kommer fram i slutsatsen är att kristendomen har påverkat samerna och hur mycket det framhävs i läroböckerna. En ytterligare punkt är hur mycket fokus det läggs på nåjden, medan andra saker som till exempel kvinnorna och hur samerna lever i dagens samhälle fokuseras det inte lika mycket på.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Exotism
Grundskolans senare år
Läromedel
Läromedelsanalys
Representation
Religionsdidaktik
Samer
Handle http://hdl.handle.net/2043/17508 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics