Björklund, du har valt helt fel utredare av skolan

DSpace Repository

Björklund, du har valt helt fel utredare av skolan

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Björklund, du har valt helt fel utredare av skolan
Author Serder, Margareta ; Ideland, Malin
Date 2014
Swedish abstract
Alla jublar över Jan Björklunds (FP) förslag att låta OECD utreda krisen i den svenska skolan. Utredningen ska på ett oberoende sätt fördjupa den vetenskapliga analysen. Men OECD är varken oberoende eller experter på utbildning. Så vilken vetenskaplighet och kunskapssyn kommer OECD stå för?
Link http://www.dagenssamhalle.se/debatt/bjoerklund-du-... (external link to publication)
Publisher Landstingsförbundet
Svenska kommunförbundet
Host/Issue Dagens samhälle: kommunernas och landstingens tidning;20140116
ISSN 1652-6511
Language swe (iso)
Subject skolorganisation
PISA
OECD
utbildningspolitik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17517 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics