Förskolan och föräldraskap- en diskursanalys av vårt samtida föräldraskap i möte med förskollärarens yrkesroll

DSpace Repository

Förskolan och föräldraskap- en diskursanalys av vårt samtida föräldraskap i möte med förskollärarens yrkesroll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolan och föräldraskap- en diskursanalys av vårt samtida föräldraskap i möte med förskollärarens yrkesroll
Author Strand, Malena ; Widerberg, Frida
Date 2014
Swedish abstract
Vår studie handlar om hur föräldraskap konstrueras i dagens samhälle och vad som sker med denna konstruktion i möte med förskolan samt vad som sker med förskollärares yrkesroll i detta möte. Vi har utgått ifrån en diskurs om föräldraskap som väckte vårt intresse under de intervjuer vi genomförde med förskollärare under den empiriska delen av detta arbete. Att ha förståelse och god kännedom om hur dagens föräldrar tänker och varför anser vi vara viktigt i vår framtida yrkesroll som förskollärare. Dels för att kunna möta föräldrar på ett bra sätt och dels för att kunna ta hänsyn till detta vid planering av verksamheten. Vår undersökning visade att i möte med föräldrar så har förskollärarens yrkesroll förändrats. Förskollärare behöver idag ge föräldrar mer stöd än tidigare i sin föräldraroll. I samband med förskole start tillkommer ytterligare krav på föräldrar, krav som av vissa upplevs som tyngande. Undersökningen visade också att det kan vara svårt att hitta en bra balans när det gäller en god samverkan med föräldrar i förskolan. Vi har valt att grunda vår empiri på intervjuer med förskollärare från olika förskolor och med olika lång erfarenhet av yrket. Dessa intervjuer har skett öga mot öga på respektive förskollärares arbetsplats. Vi har intervjuat en förskollärare åt gången i ett enskilt rum.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject diskurs
föräldraskap
osäkerhet
självförverkligande
social konstruktion
stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/17523 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics