Förskolan och föräldraskap- en diskursanalys av vårt samtida föräldraskap i möte med förskollärarens yrkesroll

DSpace Repository

Förskolan och föräldraskap- en diskursanalys av vårt samtida föräldraskap i möte med förskollärarens yrkesroll

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Strand, Malena
dc.contributor.author Widerberg, Frida
dc.date.accessioned 2014-08-13T13:12:07Z
dc.date.available 2014-08-13T13:12:07Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/17523
dc.description Vår studie handlar om hur föräldraskap konstrueras i dagens samhälle och vad som sker med denna konstruktion i möte med förskolan samt vad som sker med förskollärares yrkesroll i detta möte. Vi har utgått ifrån en diskurs om föräldraskap som väckte vårt intresse under de intervjuer vi genomförde med förskollärare under den empiriska delen av detta arbete. Att ha förståelse och god kännedom om hur dagens föräldrar tänker och varför anser vi vara viktigt i vår framtida yrkesroll som förskollärare. Dels för att kunna möta föräldrar på ett bra sätt och dels för att kunna ta hänsyn till detta vid planering av verksamheten. Vår undersökning visade att i möte med föräldrar så har förskollärarens yrkesroll förändrats. Förskollärare behöver idag ge föräldrar mer stöd än tidigare i sin föräldraroll. I samband med förskole start tillkommer ytterligare krav på föräldrar, krav som av vissa upplevs som tyngande. Undersökningen visade också att det kan vara svårt att hitta en bra balans när det gäller en god samverkan med föräldrar i förskolan. Vi har valt att grunda vår empiri på intervjuer med förskollärare från olika förskolor och med olika lång erfarenhet av yrket. Dessa intervjuer har skett öga mot öga på respektive förskollärares arbetsplats. Vi har intervjuat en förskollärare åt gången i ett enskilt rum. en_US
dc.format.extent 35 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject diskurs sv_SE
dc.subject föräldraskap sv_SE
dc.subject osäkerhet sv_SE
dc.subject självförverkligande sv_SE
dc.subject social konstruktion sv_SE
dc.subject stress sv_SE
dc.title Förskolan och föräldraskap- en diskursanalys av vårt samtida föräldraskap i möte med förskollärarens yrkesroll en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics