Creating a Video Resumé - With the Aid of Theories of Self-representation and Narratology

DSpace Repository

Creating a Video Resumé - With the Aid of Theories of Self-representation and Narratology

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Creating a Video Resumé - With the Aid of Theories of Self-representation and Narratology
Author Nilsson, Maria
Date 2014
Swedish abstract
Följande undersökning behandlar uppbyggnaden av en CV-film med utgångspunkt i sociologen Erving Goffmans teori om identitet och självrepresentation samt filmteoretikern David Bordwells teori om narratologi. Goffmans teori har använts för att ta reda på vad som ska framställas i filmen medan Bordwells teori applicerats på frågan om hur filmen ska framställas. Inom det teoretiska ramverket finns även Stuart Halls teori om representation för att kunna belysa teorierna av Goffman och Bordwell utifrån ett gemensamt perspektiv. Fokusgruppmetoden har använts för att kvalitativt samla information om vad en CV-film bör kommunicera till skillnad från ett skriftligt CV. Samt hur den bör utformas för att vara så användbar som möjligt. Resultatet visade att filmen inte bör vara längre än 2-3 minuter för att behålla publikens intresse. Vidare utmärkte sig kopplingen mellan platser, personliga saker och personen som framställs. Vems film det är och dennes egenskaper måste framgå tydligt, annars förlorar filmen sitt syfte. Undersökningen visade också på olika sätt hur detta kan uppnås, exempelvis genom textning i filmen och ett väl föreberett manus. En ny genre kan inte påstås ha uppkommit men däremot en början till ett nytt formspråk och definitivt något som kan utforskas vidare.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Representation
Identitet
Narratologi
CV
CV-film
Erving Goffman
David Bordwell
Stuart Hall
Visuell kommunikation
Självrepresentation
Handle http://hdl.handle.net/2043/17549 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics