Kriminologin i akademin

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Kriminologin i akademin
Author Mellgren, Caroline ; Tiby, Eva ; Torstensson Levander, Marie
Editor Mellgren, Caroline ; Tiby, Eva
Date 2014
Swedish abstract
Kapitlet introducerar ämnet kriminologi och ger exempel på innehåll, teoretiska och metodologiska inriktningar och vanliga forskningsområden. I kapitlet introduceras också begreppet akademi och dess innehåll och aktörer.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Kriminologi : en studiehandbok
ISBN 978-91-44-09396-3
Pages 15-30
Language swe (iso)
Subject kriminologi
forskningsområden
aktörer
teori
metod
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17565 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics