Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten / Sjunde Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Malmö 18-20 november 2009

DSpace Repository

Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten / Sjunde Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Malmö 18-20 november 2009

Details

Files for download Overview of item record
Publication Book
Title Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten / Sjunde Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Malmö 18-20 november 2009
Author Adelmann, Kent ; Borgström, Eric ; Yassin, Daroon ; Bringéus, Eva ; Dahl, Christoffer ; Elmelund Kjeldsen, Jens ; Elmfeldt, Johan ; Persson, Magnus ; Hägerfeldt, Gun ; Skarstein, Dag ; Liberg, Caroline ; Martinsson, Bengt-Göran ; McCormick, Kathleen ; Mehrstam, Christian ; Penne, Sylvi ; Smidt, Jon ; Westman, Maria ; Östlund-Stjärnegårdh, Eva
Editor Adelmann, Kent
Date 2010
Swedish abstract
Sjunde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning samt Första nordiska konferensen i modersmålsdidaktik hölls i Malmö 18-20 november 2009 under temat Att bygga broar – kulturella, språkliga och mediala möten. Här presenteras artiklar från de fyra plenarföreläsarna samt elva av sektionsföredragen. Texterna är på svenska, danska, norska och engelska och griper i enlighet med temat in i språk- och litteraturdidaktiska ögonblick över nära nog hela forskningsfältet i svenska med didaktisk inriktning.
Publisher Nationella nätverket för Svenska med didaktisk inriktning
Series/Issue Texter om Svenska med didaktisk inriktning;SMDI 7
ISSN 1651-9132
Pages 189
Language swe (iso)
Subject Didaktik
Svenska
Lyssnande
Nationellt prov
Litteratur
Lärobok
Retorik
Läsning
Etnicitet
Språkdiaktik
Svenskämnet
Skrivande
Serier
Film
Literacy
Yrkesförberedande gymnasieprogram
Uppsats
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17566 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...17566 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics