Språkutveckling, medier och demokrati

DSpace Repository

Språkutveckling, medier och demokrati

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Språkutveckling, medier och demokrati
Author Adelmann, Kent ; Bergman, Lotta ; Dahlbeck, Per ; Hermansson, Carina ; Jönsson, Karin ; Nygård Larsson, Pia ; Olsson Jers, Cecilia ; Persson, Magnus ; Thavenius, Marie ; Widén, Pär
Editor Carlsson, Ulla
Date 2014
Swedish abstract
Vi som har skrivit denna artikel är alla verksamma inom forskningsmiljön Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) vid Malmö högskola. Frågor om språkutveckling i bred bemärkelse står här i centrum. För närvarande är vi engagerade i projektet ”SMDI och lärande i medielandskapet 2.0”. Vår teoretiska plattform kan beskrivas som medieekologisk, vilket kortfattat uttryckt innebär att vi är intresserade av de mångfaldiga och komplexa relationerna mellan medier och kommunikativa kompetenser (Elmfeldt & Erixon 2007; Erixon 2012; Hayles 2002). Dessa relationer förstås därför inte, som så ofta annars i skolsammanhang, i termer av enkelriktad påverkan eller effekter (exempelvis datorns och internets negativa inverkan på skriftspråket). Vår huvudpoäng i denna artikel är att medie- och informationskunnighet, MIK, handlar om, borde handla om, framför allt två saker: språkutveckling och demokrati.
Publisher Nordicom
Host/Issue Medie- och informationskunnighet i Norden : en nyckel till demokrati och yttrandefrihet
ISBN 978-91-86523-88-6
Pages 117-121
Language swe (iso)
Subject Media
Information
Demokrati
Yttrandefrihet
MIK
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17567 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics