Föreställningar kring män i förskolan - Conceptions on Men in Preschools

DSpace Repository

Föreställningar kring män i förskolan - Conceptions on Men in Preschools

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Föreställningar kring män i förskolan - Conceptions on Men in Preschools
Author Blomqvist, Per ; Karlsson, Robin
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att beskriva och analysera föreställningar och förväntningar som det finns kring män i förskolan och hur det kan upplevas att arbeta som man i förskolan. Hur de män som jobbar på en förskola behandlas och upplever sin vardag inom arbetslivet har vi tittat närmare på. Som metod för att utföra detta har vi använt oss av kvalitativa intervjuer av tre manliga och en kvinnlig pedagog. Resultatet av vår studie visar att manliga och kvinnliga pedagoger blir olika bemötta av både sina kollegor och barnen i det sociala samspelet. Men även tilldelningen av arbetsuppgifter kunde skilja sig åt beroende på pedagogens kön. Slutsatsen vi kunnat dra av vår studie är att det överlag finns det en positiv inställning till män i förskolan. Trots den positiva inställningen upplevde männen i studien ett behov av att anpassa sig till verksamheten och motbevisa negativa föreställningar. Männen upplever att de har något att bevisa som förskollärare, det räcker inte att ”bara” tycka om barn som förklaring till sitt yrkesval.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Anpassning
Föreställningar
Förväntningar
Könsroller
Manliga pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/17571 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics