Barns perspektiv på kunskap och lärande

DSpace Repository

Barns perspektiv på kunskap och lärande

Details

Files for download
Icon
Student Essay
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns perspektiv på kunskap och lärande
Author Ohrberg, Hanna ; Sunnerdahl, Julia
Date 2014
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka barns perspektiv på kunskap och lärande, samt hur barn upplever förskolan som utbildningsinstitution. Ingrid Pramling genomförde under 1980- talet en rad studier kring barn och inlärning, men sedan dess är det relativt ont om forskning på området. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tolv barn utgör undersökningens empiri. Analysverktyg är begrepp från barndomssociologin; being och becoming samt barnperspektiv och barns perspektiv. Resultatet av studien visar att barnen till största del ser kunskap som en praktisk färdighet samt att individer äldre än de själva anses besitta mer kunskap. De uttrycker att det är viktigt att lära inför framtiden. Barnens syn på kunskap och lärande i förskolan går främst att koppla till normer och etiska värden
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Barns perspektiv, förskola, kunskap, lärande.
Handle http://hdl.handle.net/2043/17574 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics