Kriminologi : en studiehandbok

DSpace Repository

Kriminologi : en studiehandbok

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Kriminologi : en studiehandbok
Author Mellgren, Caroline ; Tiby, Eva
Date 2014
Swedish abstract
Porträtteringen av brott, gärningspersoner, brottsoffer, rättsväsendet och effekter av brottslighet tar i dag en oproportionerligt stor del av media, kultur och vår vardag. Kriminologistudenter kan av den anledningen behöva en "omprogrammering" när det gäller föreställningar om vad som är verkligt, eller mätbart. En kriminolog arbetar med vetenskap, inte journalistik eller fiktion. Att lära sig det är ett tålamodsprövande arbete, det kräver kunskap om teori och metod, om kriminalpolitik, etik och vetenskaplig noggrannhet. Kriminologi - en studiehandbok introducerar läsaren till studier i kriminologi. Boken beskriver ämnet och vad studier i kriminologi innebär. Syftet med boken är att beskriva steget in i den akademiska världen och ge läsaren verktyg som underlättar studier i kriminologi. Allt ifrån vad som förväntas under ett seminarium till var du hittar och refererar till kriminologis källor samt forskningsetik, makt och demokratifrågor kopplade till ämnet.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-09396-3
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17584 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics