Facebook in the Classroom

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Facebook in the Classroom
Author Svensson, Jonas ; Larsen Pagliano, Sabrina
Date 2014
Swedish abstract
Sociala medier används mer än någonsin förr, och har utvecklats till en viktig, integrerad del utav samhället. I samband med detta har även möjligheten att utnyttja sociala medier i kombination med undervisning blivit en realitet. Utgångspunkten för vår studie är att undersöka hur en utav de mest populära sociala medierna, Facebook, upplevs i undervisningssyfte, utifrån lärarperspektivet. Syftet med vår undersökning är att granska hur väl lärare anser Facebook vara lämpligt att integrera i sin undervisning. Ett av delmålen var även att utifrån lärarnas åsikter skapa en konkret lista över risker och möjligheter kopplat till detta. Vi har därmed intervjuat sex stycken lärare på grundskole- och gymnasienivå. Resultaten är analyserade med fenomenografisk ansats. Alla lärare är överens om att det både finns risker och möjligheter med att använda Facebook i undervisningen. Bland de mest nämnda riskerna är att Facebook lätt kan bli ett distraktionsmoment för eleverna, och att det kräver tid och kunskap ifrån lärarnas sida. De vanligaste möjligheterna som framkommit är att Facebooks verktyg för kommunikation bidrar positivt till undervisningen, både socialt och praktiskt, samt dess dragningskraft, d.v.s. att information enklare når ut till eleverna. Utöver detta är det en risk att Facebook konkurrerar med skolans lärplattform, vilket man måste acceptera, eftersom lärplattformen fortfarande bidrar med administrativa verktyg som Facebook i dagens läge inte kan ersätta.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Facebook
Education
Social Media
Undervisning
Sociala medier
Handle http://hdl.handle.net/2043/17594 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics