Musik som ett läranderedskap för barns språkutveckling

DSpace Repository

Musik som ett läranderedskap för barns språkutveckling

Details

Files for download
Icon
Examens essay
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Musik som ett läranderedskap för barns språkutveckling
Author MinhChau, Nguyen ; Amina, Jdidi
Date 2014
Swedish abstract
Vårt examensarbete handlar om hur musik kan ge stöd till barns språkutveckling och vilka vinster som kan erhållas genom att tillämpa olika musikmetoder vid musiksamling med barnen i förskolorna. Syftet med uppsatsen är att undersöka musikens olika roller i förskolan med fokus på musik som verktyg i lärande för förskolebarns språkutveckling. För att få en bakgrund och förstå musikens roll i förskolan vill vi också undersöka barnens syn på musik genom att barnen berättar om deras tankar under intervjun. Undersökningen genomfördes i två förskolor i Skåne där barn som deltagande var mellan tre och fem år. Vi har deltagit med barnen vid deras musiksamlingar i de två förskolorna samt olika observationer med kvalitativ ansats, bland annat har vi gjort intervjuer med 18 barn, där vi försökte se om det fanns ett mönster i vår studie. Resultatet visar att musik och språk har rytmik, text, takt gemensamt samt att musik kan användas som ett redskap för att stimulera barnens språkutveckling. Analysen genomfördes utifrån sociokulturella och utvecklingspedagogiska perspektiv och relaterades till tidigare forskning. Slutsatsen är att när pedagoger använder musik som ett sätt som erbjuder barnen mening, kan barnen minnas vad de har lärt sig under en längre period. De kan återberätta eller tillämpa dessa kunskaper senare i olika kontexter och sammanhang.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject estetiska, lärande, musikmetod, språkutveckling, sångstund
Handle http://hdl.handle.net/2043/17600 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics