Narkotikapolitik på en pråm i Nyhavn

DSpace Repository

Narkotikapolitik på en pråm i Nyhavn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Narkotikapolitik på en pråm i Nyhavn
Author Svensson, Bengt
Date 2014
English abstract
The article highlights the differences between Swedish and Danish drug policy by describing a discussion on an international drug conference in Copenhagen. A main point is that the Swedish drug policy has lost his confidence and that the Swedish government now has a lower profile in the EU context.
Swedish abstract
Artikeln belyser skillnader mellan svenska och dansk narkotikapolitik genom att beskriva en diskussionerna på en internationell narkotikakonferens i Köpenhamn. En huvudpoäng är att svensk narkotikapolitik har tappat sitt självförtroende och att den svenska regeringen numera har en lägre profil i EU-sammanhang.
Link http://www.cors.lu.se/sites/cors.prodwebb.lu.se/fi... (external link to publication)
Publisher Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet
Host/Issue Gränsløs : tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv;3
ISSN 2001-4961
Language swe (iso)
Subject drug policy
Sweden
European Union
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17626 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics