Att se skogen med hjälp av alla träd: En semiotisk filmanalys av fem reklamfilmer ur ett natursynsperspektiv och ett ekofeministiskt perspektiv

DSpace Repository

Att se skogen med hjälp av alla träd: En semiotisk filmanalys av fem reklamfilmer ur ett natursynsperspektiv och ett ekofeministiskt perspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att se skogen med hjälp av alla träd: En semiotisk filmanalys av fem reklamfilmer ur ett natursynsperspektiv och ett ekofeministiskt perspektiv
Author Grahn, Kristoffer ; Svensson, Lisa
Date 2014
English abstract
The way we view and perceive nature has important impact on how we value and use it. The personal conception of nature we develop depends on our cultural and societal ideals. These ideals are reproduced and shaped by the media. One of the ways that media contribute to this is through commercial films. In this study, we have with a semiotic film analysis, and with View of Nature and Ecofeminism, highlighted and discussed how nature is portrayed in commercials films. What was found were the signs and symbols that existed in the commercials films, which led us to View of Nature and Ecofeminism. The results showed that the nature portrayed in the commercial films balanced on the line between a narrow and a mixed view of nature, and it was classic patriarchal values that were portrayed through a ecofeministic perspective.
Swedish abstract
Vårt sätt att se på och uppfatta naturen har stor betydelse för hur vi kommer att värdera och använda den. Vilken naturuppfattning vi utvecklar beror på kulturella och samhälleliga ideal som återspeglas och formas genom media. En av de medieformer som bidrar till detta är reklamfilm. I den här studien utförde vi en semiotisk filmanalys där vi med hjälp av natursyner och ekofeminism synliggjorde och diskuterade hur naturen gestaltas i fem reklamfilmer. Vad som framkom var de tecken och symboler som fanns i reklamfilmerna, vilka ledde oss vidare mot natursyn och ekofeminism. Resultatet visade att gestaltningen av natur i reklamfilmerna balanserade på gränsen mellan en smal och en blandad natursyn, och det var klassiska patriarkala värderingar som gestaltades utifrån ett ekofeministiskt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Reklamfilm
Semiotisk filmanalys
Natursyn
Ekofeminism
Handle http://hdl.handle.net/2043/17649 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics