En surfplatta har jag, den använder jag som hyllvärmare

DSpace Repository

En surfplatta har jag, den använder jag som hyllvärmare

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En surfplatta har jag, den använder jag som hyllvärmare
Author Jeppsson, Dan ; Candia, Eva
Date 2014
English abstract
Since a majority of the population has some kind of experience using modern technology, they are the target population when new applications are developed. There are still people who never use the modern information technology as they lack both the knowledge on how to use it and the access to it. Many of these people are older adults who have not had a natural introduction through school or the workplace. This study examines the obstacles they face when they use technology that is casual for the average Swedish user. Through interviews and usability testing, we highlight the problems which hinder this group's usage of information technology with the help of a tablet. The user tests cover general actions performed in an application. Five elderly persons participated in the study. The results shows a number of recurring problems affecting the user experience negatively. Difficulties were shown to be so evident that none of the test participants could use the application with satisfaction.
Swedish abstract
Eftersom en majoritet av befolkningen har viss erfarenhet av att använda modern teknologi är det oftast deras nivå som man utgår ifrån vid utveckling av applikationer. Det finns dock fortfarande personer som aldrig använder modern informationsteknologi då de saknar både kunskap och tillgång. Många av dessa personer är äldre vuxna som inte fått en naturlig introduktion via skola eller arbetsliv. Denna studie undersöker vilka hinder dessa personer möter då de använder teknik som för medelsvensken är vardaglig. Genom intervjuer och användartester belyser vi de problem som utgör hinder för gruppens användande av informationsteknologi. Detta gör vi med hjälp av en surfplatta. Användartesterna omfattar generella handlingar som utförs i en applikation. Fem äldre vuxna deltog i studien. Resultaten visar att ett flertal återkommande problem påverkar användarupplevelsen negativt. Svårigheterna visades vara så påtagliga att ingen av testdeltagarna kunde ta del av applikationen med tillfredställelse.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 18
Language swe (iso)
Subject appar
äldre
användbarhet
pekplattor
surfplattor
interaktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/17653 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics