Förskolebarns fria lek och kommunikation ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Förskolebarns fria lek och kommunikation ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolebarns fria lek och kommunikation ur ett genusperspektiv
Author Szabo, Victoria ; Christiansson, Linus
Date 2014
Swedish abstract
Szabo, Victoria och Christiansson, Linus (2014). Förskolebarns fria lek och kommunikation ur ett genusperspektiv. Malmö högskola: Lärarutbildningen Det här arbetet syftar till att få en ökad förståelse kring förskolebarns lek och kommunikation i den fria leken ur ett genusperspektiv. Därutöver är avsikten att bidra till en ökad inblick om hur samhället och genus formar barn redan i tidig ålder. I studien deltog 15 barn på en mångkulturell och kommunalt driven förskola, där skriftlig observation användes som metod. I studiens resultat framkommer det att barn formas av samhällets förväntningar och normer men även att barn prövar och utmanar dessa för att hitta sin plats på förskolan. Vidare visar resultatet att maktpositioner både skapas och utmanas i leken och även kommunikationen bland pojkar och flickor, det var ingen roll eller position som enbart tillhörde ett kön.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject flicka, fri lek, genus, kommunikation, könsmönster, könsroller, pojke
Handle http://hdl.handle.net/2043/17659 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics